Videot e DVD-se me EFT “Tri fshehtësitë e hidhura”

Videot e DVD-se me EFT “Tri sekretet e hidhura”

Quhen “Tri fshehtësitë e hidhura”, sepse asnje psikolog, mjekë, apo psikiatër nuk do ta thotë këtë. Traumat e fëmijërise janë një ndër arsyet më të mëdha se pse shumica e njerëzve janë në ankth, depresion apo gjendje negative.

Fillo shiqoja që nga pjesa e parë prezentuese.

Videot janë një seri me tri pjesë dhe secila pjesë i ka nga dy tema të ndryshme.  Për të rezultat më efektiv i sygjeroj që këto seanca të bëhen rregullisht cdo ditë duke ja fillu nga “Traumat e Fëmijërise.” Aplikoji nga një apo dy tema në ditë cdo ditë, derisa të ndin ndryshimin.

Pjesa e parë:
“Traumat e fëmjiërise”
” Detyrimet dhe frika nga vetmia”

Pjesa e dytë:
“Vdekja”
“Frika nga vdekja”

Pjesa e tretë:
“Simptomet e vetvlerësimit të ulët”
“Ngritja e vetvleresimit”

Videoja me “Prezentimin e Tri Fshehtësive”..Shiqoje këtu poshtë.


1.
Fshehtësia e parë: “Traumat e fëmijërisë

 

2.  “Detyrimet dhe frika nga vetmia”

 

 3. Fshehtësia e dytë: “Vdekja”

 

4. “Frika nga vdekja”

 

 

 5. Fshehtësia e tretë: “Simptomet e vetvlerësimit të ulët”

  6. “Ngritja e vetvlerësimit”

Your email address will not be published. Required fields are marked *